Paracet® 500mg tabletter/filmdrasjerte tabletter/brusetabletter har frem til nå vært merket med voksne og barn fra 3 år på forsiden av pakningene. Legemiddelverket ønsker nå at alder på forsiden av pakningene skal reflektere dosering for en hel tablett og ikke en halv tablett. Vi er derfor blitt pålagt å endre aldersangivelsen til voksne og barn fra 7 år på forsiden. Både tabletter og filmdrasjerte tabletter har delestrek og kan deles, og doseringen på baksiden av pakningene er derfor uendret. Brusetablettene har ikke delestrek og er ikke egnet for deling. Dosering for bruk av halv tablett er derfor fjernet fra pakningen for dette produkt.

I en overgangsperiode vil det være pakninger med begge aldersangivelser i salg.