1. Omtrent 6 av 10 som smittes av et virus, blir syke.

  2. Forkjølelse er en virusinfeksjon i de øvre luftveiene. Det finnes mange virus som forårsaker forkjølelse.

  3. Når du nyser, spres viruset i luften. Når du holder deg for ansiktet når du nyser eller snyter deg for deretter å ta på en gjenstand, spres viruset også. Disse er de vanligste måtene å bli smittet på. Derfor er det viktig å vaske hendene så ofte som mulig.

  4. Når man er smittet skjer det betennelsesforandringer i nese, svelg og luftrør. Tilstanden er karakterisert ved sår hals, slapphet og lav feber i starten. Disse symptomene forsvinner i løpet av få dager og etterfølges av nesetetthet, snue og hoste som kommer i løpet av 24 til 48 timer etter symptomstart.

  5. Barn blir oftere syke enn voksne. Barn har 6-8 forkjølelser i året, mens voksne har ca. 2-4 forkjølelser per år. Barn fra et halvt til 3 år rammes spesielt ofte (Kilde: www.nhi.no).

  6. Det finnes ingen kur mot forkjølelse. Antibiotika har ingen effekt på varighet eller intensitet av plagene. Dessuten har antibiotika preparatene bivirkninger i magetarmkanalen og øker den generelle bakteriemotstanden (resistens) overfor antibiotika.

  7. Det finnes imidlertid legemidler som kan lindre noen av symptomene. De mest brukte reseptfrie preparatene er slimhinneavsvellende nesespray, hoste- og slimløsende preparater og smertestillende og febernedsettende midler.

  8. Forkjølelsen går stort sett over av seg selv i løpet av 7–10 dager. Hosten kan imidlertid vare i tre uker eller mer.

  9. Faren for å bli syk øker dersom du fryser eller på andre måter får svekket motstandskraft. Derfor heter det forkjølelse.

  10. Selv om det finnes ingen midler som har godt dokumentert forebyggende effekt er det midlertidig lurt å opprettholde et velfungerende immunsystem.