E-læring for Helsepersonell

E-Læring

Karo Pharma kan tilby alle apotekansatte flere skreddersydde interaktive e-læringskurs på flere av våre produkter, les mer om våre e-læringer.