Xylometazolin - slimhinneavsvellende virkestoff

Xylometazolin er et slimhinneavsvellende virkestoff som finnes i mange nesespray. Xylometazolin trekker blodårene sammen og åpner raskt luftpassasjen. Dette hjelper til å puste fritt igjen og fjerner den ubehagelige suffocating følelse. De vanligste bivirkningene er svie og tørrhet i nesen.

Dekspantenol beskytter slimhinnene

Dekspantenol er en form av vitamin B5. Dekspantenol brukt lokalt i nesen antas å ha epitelbeskyttende, sårhelende og fuktighetsbevarende egenskaper. Dekspantenol beskytter derfor slimhinnene og virker mot de vanligst bivirkningene av xylometazolin.

Dexyl er en nesespray mot tett nese ved forkjølelse med kombinasjonen xylometazolin og dekspantenol. Kombinasjonen er svært effektiv mot tett nese ved forkjølelse.

Bedre effekt

Kombinasjonen av xylometazolin og dekspantenol har vist statistisk signifikant bedre effekt enn xylometazolin nesespray i randomisert dobbelblind klinisk studie* både etter 3 og 5 dager på følgende parametere:

 • Nasal obstruksjon (nesetetthet)
 • Rødhet
 • Hyperplasi (fortykket slimhinne)
 • Rennende nese/snue

 

Dexyl - svært effektivt mot tett nese:

Dexyl åpner luftpassasjen like raskt som xylometazolin nesespray alene men etter 3 og 5 dager er slimhinnene i nesen mindre røde og tykke enn når man bruker xylometazolin alene. Når slimhinnene er beskyttet på den måten er man mindre utsatt for tett eller rennende nese igjen. 

Riktig bruk av nesespray

 • Les nøye pakningsvedlegg før bruk. Dexyl er et legemiddel og må derfor brukes riktig for å oppnå ønsket effekt på en trygg måte.
 • Bruk av Dexyl skal begrenses til kortvarige og akutte tilstander som forkjølelse. Langvarig bruk av nesespray kan føre til avhengighet og vedvarende nesetetthet.
 • Puss og skyll nesen (gjerne med saltvann) for å bli kvitt slimet før du bruker nesespray

Indikasjoner

 • Til drenasje ved akutt rhinitt, sinusitt og akutt otitt.
 • Reseptfri bruk: Til behandling av tett nese ved forkjølelse.

Viktige interaksjoner

 • En forsterkning av de systemiske effektene av xylometazolin ved samtidig bruk av trisykliske eller tetrasykliske antidepressiver kan ikke utelukkes, særlig ved overdosering. Samtidig bruk av MAO-hemmere gir risiko for hypertensjon og kombinasjonen bor unngås.

Viktige forsiktighetsregler

 • Kjent overfølsomhet for sympatomimetika.
 • Bør ikke brukes sammenhengende i mer enn 5 dager hos barn og 10 dager hos voksne for a unngå medikamentell rhinitt (≪rebound≫-effekt).
 • Anbefalt dose må ikke overskrides.
 • Ved feilbruk og høy dosering kan xylometazolin absorpsjon gi systemisk effekt, særlig hos barn.
 • Forsiktighet ved hypertensjon, kardiovaskular sykdom, thyreoid sykdom og ved sterke reaksjoner på adrenerge substanser.

Kontraindikasjoner

 • Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene.
 • Behandling av barn <2 ar.
 • Skal ikke brukes ved trans-sphenoidal hypofyseektomi eller operasjoner som eksponerer dura mater.
 • Skorpedannelser (rhinitis sicca) og inflammasjonstilstander i hud og slimhinner i nesehulen.
 • Trangvinklet glaukom.

 

Dosering

 • 1 mg/ml; Voksne og barn >10 ar: 1 spray (140 μg) i hvert nesebor maks. 3 ganger i døgnet i høyst 10 dager. Det bor ga minimum 6 timer mellom hver dose. Barn <10 ar: Styrken 1 mg/ml bør ikke brukes.
 • 0,5 mg/ml; Barn 2-10 ar: 1 spray(35 μg) i hvert nesebor maks. 3 ganger i døgnet i høyst 5 dager. Det skal gå minst 8 timer mellom hver dose. Barn <2 ar: Skal ikke brukes.

 

 

Referanser

* Kehrl W Sonnemann, Sonnemann U, Dethlefsen U. Advance in Therapy of Acute Rhinitis – a Comparison of Efficacy and Safety of Xylometazoline in Combination Xylometazoline-Dexpanthenol in Patients with Acute Rhinitis. Laryngo-Rhino Otologie 2003; 82: 266-71.

* Godkjent preparatomtale «….Studien viste statistisk signifikant bedre effekt av kombinasjonen dekspantenol og xylometazolin både etter tre og fem dagers behandling, på parametrene nasal obstruksjon, rødhet av nasal mucosa, hyperplastisitet og rhinoré.»