Ibux 200 mg, 400 mg kapsler

Ibux kapsler 200m mg og 400 mg har både smertestillende og betennelsesdempende effekt, noe som er særlig fordelaktig ved muskel- og leddsmerter.

Hjelper mot:

Ibux kapsler 200mg og 400 mg er et reseptfritt legemiddel. Ibux inneholder virkestoffet ibuprofen, og skal brukes til kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som muskel- og leddsmerter, hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, og som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa.

 

Om Ibux kapsler:

Den doble virkningen med smertelindring og betennelsesdempende effekt, gjør at selve årsaken til smerten, nemlig betennelsen, behandles.

Den høyeste styrken Ibux kapsel inneholder 400mg ibuprofen som representerer høyeste reseptfrie styrke med dosering på inntil tre tabletter i døgnet.  


I kapselen er virkestoffet allerede oppløst i væske, som gjør at det tas opp noe raskere enn tabletter. Kapselen har en glatt overflate og er enkel å svelge.

 

Kan brukes av

Glutenfri
Laktosefri
Voksne og barn over 12 år

Forsiktighetsregler

Ibux® 200 mg kapsler

Ibux® kapsler/tabletter (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 6 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som muskel og leddsmerter, hodepine, menstruasjonssmerter eller tannpine. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.  Skal ikke brukes av personer som har eller har hatt magesår, eller dersom ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende midler har forårsaket astma eller allergiske reaksjoner. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Til barn og gravide etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

 

Ibux® 400 mg kapsler

Ibux® kapsler/tabletter (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel.Voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som muskel og leddsmerter, hodepine, menstruasjonssmerter og tannpine. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.  Skal ikke brukes av personer som har eller har hatt magesår, eller dersom ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende midler har forårsaket astma eller allergiske reaksjoner. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Til barn og gravide etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Dosering av 200 mg

Voksne og barn over 40 kg (over 12 år):
1-2 tabletter/kapsler hver 4. -6. time. Ta ikke mer enn 6 tabletter/kapsler i løpet av et døgn.
Barn 20-40 kg (6-12 år):
1 tablett/kapsel hver 4. -6. time. Ta ikke mer enn 4 tabletter/kapsler i løpet av et døgn.

Beredningsform

Kapsel

Finnes hos

boots
apotek1
vitus
komplettapotek
Laster

Er du helsepersonell?

Disse sidene er rettet mot helse personell.