Ibux 50 mg/g, 100 mg/g gel

Ibux gel er en smertelindrende og betennelsesdempende gel som brukes til lokal behandling av milde til moderate smerter ved forstuing og forstrekning. Ibux gel har dobbel virkning ved at den både lindrer smerten og demper betennelsen, selve årsaken til smerten. Gelen smøres direkte på det smertefulle området, og det aktive virkestoffet trenger ned i huden der smerten oppleves. Ibux gel finnes både i tuber à 50 g og 100 g.

Hjelper mot:

Ibux gel er et reseptfritt legemiddel. Ibux gel inneholder virkestoffet ibuprofen, og brukes ved milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.

Kan brukes av

Voksne og barn over 12 år

Forsiktighetsregler

Ibux® gel 5%

Ibux® gel (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Skal ikke brukes på slimhinner, i øyne eller på skadet hud. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes. Skal ikke brukes av personer ved overfølsomhet for ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Rådfør deg med lege før bruk dersom du er gravid eller ammer. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Dosering av 50 mg/g

Voksne og barn over 12 år:
Gelen smøres på det smertefulle eller betente området inntil 3 ganger daglig. Mengde gel tilpasses slik at det smertefulle området dekkes, men bør ikke overstige 15 g pr. dag (tilsv. ca. 30 cm gelstrek).

Beredningsform

Gel

Finnes hos

boots
apotek1
vitus
komplettapotek
Laster

Er du helsepersonell?

Disse sidene er rettet mot helse personell.