Ibux 50 mg/g gel med mentol

Ibux gel med mentol har en smertelindrende, betennelsesdempende og kjølende effekt. Gelen smøres direkte på det smertefulle området, og virkestoffet ibuprofen trenger ned i huden der det gjør vondt. Gelen inneholder i tillegg mentol som kjøler og bidrar til smertelindring i området.

Hjelper mot:

Ibux gel med mentol er et reseptfritt legemiddel. Ibux gel inneholder virkestoffet Ibuprofen, og skal brukes ved milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. Ibux gel med mentol inneholder i tillegg mentol, som gir en gir en kjølende effekt.

Kan brukes av

Voksne og barn over 12 år

Forsiktighetsregler

Ibux® 50 mg/g gel med mentol

Ibux® gel med mentol (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning.  Skal ikke brukes på slimhinner, i øyne eller på skadet hud. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for ibuprofen, mentol, acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende midler. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Rådfør deg med lege før bruk dersom du er gravid eller ammer. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Dosering av 50 mg/g med mentol

Voksne og barn over 12 år:
Gelen smøres på det smertefulle eller betente området inntil 3 ganger daglig. Skal ikke gjentas mer enn hver 4. time. Anbefalt mengde gel er 1-2,5 g pr. applikasjon (tilsv. 1-4 cm gelstrek). Maks. mengde bør ikke overstige 7,5 g pr. dag (tilsv. 12 cm gelstrek).

Finnes hos

boots
apotek1
vitus
komplettapotek
Laster

Er du helsepersonell?

Disse sidene er rettet mot helse personell.