Nordiske ekspansjonsplaner

I Karo Pharma har vi satt oss høye mål.  Vi skal vokse videre og befeste vår posisjon som den ledende aktøren innenfor legemidler og andre livsstilprodukter i Norge. Til denne satsingen trenger vi dyktige fagfolk innen mange funksjoner. Vi kan love en spennende reise.

Sterke merkevarer

Karo Pharma er et merkevareselskap. Produktene spenner fra reseptbelagte legemidler, reseptfrie legemidler (OTC) til kosttilskudd. På alle områder vil du møte et sterkt fagmiljø. Karo Pharma er en utpreget kunnskapsbedrift. Som legemiddelfirma er vi unike ved at vi er nordiske og har fokus på å tilby produkter og merkevarer skreddersydd for nordiske forbrukeres behov.

En lettbeint organisasjon

Vi er en liten og effektiv organisasjon. Det betyr at det alltid er kort vei til dit viktige beslutninger tas. Det betyr også at nyansatte i Karo Pharma tidlig får ansvar, blir synlige og får bred erfaring. Vi har et inkluderende arbeidsmiljø som tar vare på hverandre. Det er stor grad av samhold og lagånd, og vi er lojale til bedriften og de mål som er satt. Vi legger til rette for faglig og personlig utvikling, og har egne program for lederutvikling og prosjektutvikling.

Hvem ser vi etter?

Vi trenger folk i ulike funksjoner, mange med krav til utdanning på bachelor- eller masternivå. Erfaring er viktig, men ingen betingelse. Vi ser etter deg som er ansvarsfull, strukturert, analytisk og grundig. Du bør også være god til å kommunisere og bygge relasjoner. I alle stillingene vil kommersiell-/markedsorientering være en klar fordel, da det å bygge sterke merkevarer er viktig. Evne til å ta initiativ og være selvgående blir verdsatt i en organisasjon med betydelige vekstambisjoner.