Paracetduo 500mg/65mg brusetablett

Paracetduo - nå også som brusetablett! Paracetduo, det første reseptfrie paracetamol kombinasjonsproduktet i Norge, lanseres nå også som brusetablett. Produktet inneholder 500 mg paracetamol, samt 65 mg koffein som forsterker den smertestillende effekten av paracetamol og gir effektiv lindring av smerter som hodepine. Brusetabletten løses opp i et glass vann, og absorberes raskere enn tabletter. Paracetduo brusetablett er lett å innta og har en god smak av sitron.

Paracetduo brusetabletter hjelper mot:

Paracetduo brusetabletter 500 mg/65 mg er et reseptfritt legemiddel. Paracetduo inneholder virkestoffene paracetamol og koffein, og brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, muskel- og leddsmerter, samt feber f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.

 

 

Kan brukes av

Voksne og barn over 15 år.

Forsiktighetsregler

Paracetduo® 500mg/65 mg brusetabletter

Paracetduo® (paracetamol/koffein). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 15 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel-og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade.  Bruk ikke flere typer smertestillende legemidler samtidig uten etter avtale med lege. Skal ikke brukes av personer som har nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller er overfølsomme for koffein. Skal ikke brukes ved graviditet, og rådfør deg med lege før bruk under amming. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Dosering av 500 mg/65 mg

Voksne og barn over 15 år: 1-2 brusetabletter ved behov inntil 3 ganger daglig med intervall på minst 4 timer. Ikke mer enn 6 brusetabletter i løpet av 24 timer.

Beredningsform

Brusetablett

Finnes hos

boots
apotek1
vitus
dittapotek
Laster

Er du helsepersonell?

Disse sidene er rettet mot helse personell.