Reseptbelagte produkter

Paralgin forte®

Paracet®

paracetamol

Bronkyl®

acetylcystein

Bronkyl forte®

acetylcystein

Metformin

metformin hydroklorid

Zonat 25 mg

Zonat®

Zonat® inneholder virkestoffet doksylamin (doksylaminhydrogensuksinat) som er et antihistamin med hypnotisk effekt. Det er et legemiddel til kortvarig symptomatisk behandling av forbigående insomnia (søvnvansker) hos voksne over 18 år.

Laster

Er du helsepersonell?

Disse sidene er rettet mot helse personell.