Måling av feber og dosering

Barn får lettere feber enn voksne, og høy feber behøver ikke bety at barnet er veldig sykt. Både bakterie- og virusinfeksjoner kan gi feber, men virusinfeksjon er mest vanlig. Det anbefales at man forsøker å unngå overoppheting av barnet ved å bruke lette og luftige klær innendørs. Man kan også senke romtemperaturen noe, men forsøk å unngå trekk. Det er ikke alltid lett å avgjøre om barnet har feber ved å kjenne på huden. Det sikreste er å måle temperaturen i endetarmen. Bruk digitalt termometer. Temperaturmåling med øretermometer kan være upålitelig hos barn og anbefales ikke.

Ved feber

Paracetamol er et trygt førstevalg ved behandling av smerte og feber hos barn (Kilde: Legemiddelverket.no)

Dersom barnet er plaget, kan man bruke febernedsettende. Disse virker også smertestillende. Selv om feberen blir senket og barnet har det bedre, skal man sørge for at det får den ro og omsorg det trenger for å bli frisk fra infeksjonen. Febernedsettende medisiner demper plagsom feber, men gjør ikke barnet fortere friskt. Paracetamol er et trygt førstevalg ved behandling av smerter og feber hos barn. Paracet er et legemiddel som inneholder paracetamol, og finnes i ulike varianter tilpasset barnets vekt og alder. Et alternativ til paracetamol er ibuprofen. Ibux inneholder ibuprofen og finnes som mikstur for barn over 1 år.

Stikkpiller er praktiske i bruk og gir effektiv lindring. Er det vanskelig for barnet å svelge, eller det er plaget av kvalme og oppkast, er stikkpiller en god løsning. Det finnes ulike styrker av Paracet stikkpiller tilpasset barnets alder og vekt.

Både Paracet og Ibux finnes som mikstur. De har begge god smak, med skogsbærsmak på Paracet mikstur og jordbærsmak på Ibux mikstur. Paracet er anbefalt som førstevalg. Ibux mikstur skal ikke brukes til barn under 10 kg (1 år) uten samråd med lege. Begge doseres etter ml pr kroppsvekt og inneholder derfor en praktisk måleskje.

Smeltetabletter med banansmak er et enkelt alternativ når barnet er over 1,5 år (over 12 kg). Smeltetabletter kan tas uten vann og kan være lettere å svelge for noen barn. Likevel er det viktig å huske på rikelig væsketilførsel gjennom dagen når barnet har feber.

Alder og vekt

Les alltid pakningsvedlegget nøye før dosering

Tips!

Gi barnet rikelig med væske

Gi barnet rikelig med drikke. Når temperaturen er høy, fordamper det mer væske fra kroppen. Væske gjør det lettere for kroppen å svette for derved å senke temperaturen. Ved diaré og oppkast er det ekstra viktig å prøve å få barnet til å drikke. La barnet være lett påkledd. Dette gjør det mulig for barnet å bli kvitt overflødig varme. Du kan eventuelt fukte huden til barnet ved hjelp av en klut med lunkent vann. Ved fordamping reduseres feberen hos barnet en kort stund.

Hva du bør følge med på

Det er viktigere å observere barnets allmenntilstand enn temperaturen. Det kan være vanskelig å vurdere allmenntilstanden i barnets første 6 levemåneder, men dersom barnet gir god kontakt og tar til seg drikke, er det trygt å følge situasjonen hjemme. Dersom det oppstår høy feber og mistanke om alvorlig sykdom bør man kontakte lege. Det samme gjelder dersom den syke har høy feber som har vart i mer enn 3 døgn. Viser barnet sløvhet eller apati og manglende inntak av væske, er det tegn på at man bør oppsøke lege.